MADE BY: Cédric Huurnink
Natuurgeneeskunde kinesiologie Intakegesprek en consult 1e consult (1,5 uur) € 80,- Vervolgconsult (1 uur) € 60,- Kort consult            (½ uur) € 30,- Kinderen tot 16 jaar 1e test € 60,- Kinderen vervolgconsult (1 uur) € 40,- Geactiveerde zuurstof therapie 10 behandelingen van 30 minuten  Kuur € 180,- U kunt in de praktijk pinnen. Behandelingen, alleen op afspraak. Vergoeding Consulten worden door een groot aantal zorgverzekeraars in het aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed. Informeer bij uw verzekering of kijk uw polis na. Kijk voor meer informatie op: www.zorgwijzer.nl Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (level 5), GAT, RBCZ en TCZ. Klachten en geschillen Praktijk Angeliet streeft er naar goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan is het belangrijk dit met mij te bespreken. Als ik niet weet dat u ontevreden bent, dan kan ik ook niets veranderen. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het Klachtenportaal van het GAT. Voor de klachtenprocedure, klik hier. Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: www.gatgeschillen.nl Elke behandeling vind plaats onder deze voorwaarden zie: GAT algemene voorwaarde Behandelovereenkomst Als natuurgeneeskundig therapeut voldoe ik aan de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Om dit te waarborgen stel ik bij elke eerste behandeling een behandelovereenkomst op en als ik een minderjarige behandel, eveneens een minderjarigen toestemmingsformulier. Beide documenten worden dan zowel door jou als mijzelf ondertekend.
PRAKTIJK ANGELIET
06-25308900