© Praktijk Angeliet Gildenpad 16, 6905 va Zevenaar  info@praktijkangeliet.nl     Pricacyverklaring
Praktijk Angeliet
Energetischepraktijk
Praktijk Angeliet streeft ernaar goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan is het belangrijk dit met mij te bespreken. Als ik niet weet dat u ontevreden bent, dan kan ik ook niets veranderen. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het Klachtenportaal van het GAT. Ik val als CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: www.gatgeschillen.nl Elke behandeling vind plaats onder deze voorwaarden zie: GAT- beroepscode en Gat- algemene voorwaarden

Behandelovereenkomst

Als natuurgeneeskundig therapeut voldoe ik aan de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Om dit te waarborgen stel ik bij elke eerste behandeling een behandelovereenkomst op en als ik een minderjarige behandel, eveneens een minderjarigen toestemmingsformulier. Beide documenten worden dan zowel door jou als mijzelf ondertekend. Minderjarigentoestemmingsformulier Privacyverklaring

Klachten en geschillen